Quy định & quy trình xử lý khiếu nại

Quy định & quy trình xử lý khiếu nại

Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

Chúng tôi xem việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý, khiếu nại nào liên quan đến chính sách bảo mật hoặc khiếu nại đơn hàng, bạn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Mailhashtagemmail@gmail.com

Hotline: 0908 474 515

FB: Hashtagem

IG: hashtagem.vn