Phương thức vận chuyển

1. PHÍ GIAO HÀNG
#em gửi đến bạn biểu phí giao hàng với đơn vị giao hàng Giao hàng tiết kiệm, Viettel Post bao gồm:
  • 25.000đ cho đơn hàng Nội thành Hồ Chí Minh
  • 35.000đ cho các tỉnh thành ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Chi phí này đã bao gồm phần hỗ trợ cho các đơn hàng quá cỡ từ #em.
2. THỜI GIAN GIAO HÀNG
Thời gian giao hàng dự kiến (không bao gồm ảnh hưởng từ các yếu tố khí hậu, dịch bệnh, thiên tai…):
  • Nội thành Hồ Chí Minh: 1-2 ngày làm việc.
  • Ngoại thành Hồ Chí Minh: 2-3 ngày làm việc.
  • Các tỉnh thành khác (ngoài khu vực thành phố Hồ Chí Minh): 3-4 ngày làm việc.
Sau khi nhận được email/điện thoại xác thực đơn hàng từ team #em, shipper sẽ nhanh chóng giao hàng đến bạn. Bạn vui lòng chú ý nhận điện thoại
và chuẩn bị sẵn tiền mặt để thanh toán COD bạn nhé!
Trường hợp khách hàng cần đặt hàng gấp trong ngày, vui lòng liên hệ số Hotline 0908 474 515 để nhận sự hỗ trợ từ team #em nhé!